Who we are

Suggested text: Our website address is: https://ovamart.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Ova Mart bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà Ova Mart cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ về cho Ova Mart để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của Ova Mart

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Ova Mart về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để:

a. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của khách hàng với Công ty hoặc giao dịch hay thư từ của khách hàng với các bên thứ ba qua website;

b. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập website, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của khách hàng với Công ty;

c. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho khách hàng về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d. để nhận dạng và/hoặc xác minh;

e. để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của khách hàng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) khách hàng hoặc thay mặt khách hàng;

f. để liên hệ với khách hàng qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của khách hàng với Công ty hoặc việc khách hàng sử dụng website của Công ty, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho khách hàng liên quan đến website của Công ty. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của Công ty có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho khách hàng, có thể gồm có tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

g. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Ứng Dụng của Công ty, để cải thiện website hoặc sản phẩm của Công ty và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

h. vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho khách hàng qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Công Ty có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Công ty có thể sử dụng các thông tin liên hệ của khách hàng để gửi các bản tin từ Công ty hoặc từ các công ty có liên quan của Công ty;

i. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

j. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

k. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý

i. hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Công ty, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Công ty áp dụng;

l. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng website của Công ty hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của khách hàng với Công ty;
m. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ova Mart.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nếu khách hàng đã đăng ký một tài khoản với Công ty, cá nhân khách hàng có thể truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng mà Công ty đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản. Công ty sẽ cần có đủ thông tin từ khách hàng để xác định danh tính của khách hàng cũng như bản chất yêu cầu của khách hàng để có thể giải quyết yêu cầu của khách hàng. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của khách hàng bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của Công ty.

Nếu việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân. Để thực hiện khiếu nại đề nghị khách hàng liên hệ Ban quản trị của website với phương thức liên hệ sau:

Điện thoại: 024.71.00.55.88

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ova Mart sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Ova Mart sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

6.1. Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng trên các hệ thống của Công ty. Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Công ty.

6.2. Công ty sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, Công ty sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng khi Công ty có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ Liệu Cá Nhân này. Nếu khách hàng ngưng sử dụng website của Công ty, hoặc quyền của khách hàng được sử dụng website bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Công ty có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn tuân theo Chính Sách này và các nghĩa vụ của Công ty theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Công ty có thể tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.